Dekkers Opleiding en Training
/

Met oog voor uw Veiligheid

 

BHV Bedrijfshulpverlening

Waarom BHV?

Elke werkgever behoort de bedrijfshulpverlening te hebben geregeld. Afhankelijk van de grote en
het risico van een bedrijf moeten er dan één of meer bedrijfshulpverleners zijn. Medewerkers die
bij calamiteiten kunnen functioneren als voorpost. De calamiteiten en/of de gevolgen daarvan
kunnen beperken en bestrijden. De materialen voor de bedrijfshulpverleners dienen ook goed
geregeld te zijn.


De bedrijfshulpverlening kan worden opgedeeld in een drietal delen:

 • Eerste Hulpverlening
 •  Beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Starten en begeleiden van een ontruiming.

Bij grote bedrijfshulpverleningsorganisaties zijn deze onderdelen vaak verdeeld over meerdere
medewerkers, iedere medewerker een taak. Bij kleinere bedrijven moet een bedrijfshulpverlener
alle delen van de bedrijfshulpverlening kunnen uitvoeren. Bij de basisopleiding bedrijfshulpverlening wordt er vanuit gegaan dat de bedrijfshulpverlener de complete bedrijfshulpverlening moet beheersen.

Het deel Eerste Hulpverlening is op te delen in twee delen:

 • Spoedeisende hulp
 • Niet-spoedeisende hulp

In de spoedeisende hulp worden de levensreddende handelingen aangeleerd. Hierbij valt te denken aan:


 •  Bewustzijnsstoornissen
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimatie en AED
 • Shock
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Acute ziekten

Bij de niet-spoedeisende hulp worden onder andere de volgende onderdelen behandelt:

·       Breuken

·       Wonden

·       Brandwonden 

·       Kneuzingen 

In het onderdeel beperken en bestrijden van een beginnende brand worden de blusmiddelen en de blustechnieken theoretisch besproken. Na deze bespreking wordt er in de praktijk met een aantal vuren geoefend. 

 

Indien mogelijk kan er een kleine ontruiming op locatie geregeld worden. Indien dit niet mogelijk is zal er via algemene handelingen tips en tools worden aangereikt. Iedere ontruiming is weer anders.

Bij kleine groepen van maximaal 6 personen kan deze training in 1 dag worden gegeven. Deze training zal leiden tot een certificaat BHV uitgegeven door Dekkers Opleiding & TrainingPrijs is op afspraak, klik op  Diensten en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Bij incompagnietraining of groeps trainingen kan korting worden gegeven.

Dit geldt ook als de opdrachtgever de locatie en de catering verzorgt. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Grotere groepen zijn twee dagen noodzakelijk.

Als een certificaat van het NIBHV gewenst is, is de cursus conform de richtlijnen van het NIBHV 2 dagen.

        

 
Opbellen
E-mail
Info